مقالات

گیربکس برگشت ناپذیری

گیربکس برگشت ناپذیر

در بعضی از به کار گیری  گیربکس ها نیاز  به این است که گیربکس برگشت پذیر کامل یا  برگشت ناپذیر کامل  باشد. بنابراین گیربکس ها را وقتی که در جهت عکس هم کار میکنند را باید مورد بررسی قرار داد. یکی از مهمترین عواملی  که برگشت پذیری  یا عدم آن  را در  یک گیربکس تعیین می کند  بازده آن است که به عوامل زیر بستگی دارد.

  • زاویه مارپیچ (ϒ)
  • دقت درگیری
  • روغنکاری
  • سرعت لغزش دنده ها روی هم
  • جنس حلزون و چرخ حلزون
  • صافی سطح

روشن است که در طول یرنامه ریزی و طراحی تمایل با آن است که به شرایط ایده آل و راندمان هرچه بالاتر دست یابیم ولی لازم است. به راه حلی برسیم که راندمان خوب بوده . در نسبت  دوره های  بالا(100-80-70) شرایط برگشت  ناپذیر مطلوب را از دست ندهیم. برای رسیدن  به ایده آل ترین  راه حل که پاسخگوی نیاز به برگشت ناپذیری  بیشتر و یا کمتر در موارد خاص باشد لازم است که تفاوت بین برگشت ناپذیری استاتیک و دینامیک مورد بررسی قرار گیرد.

برگشت ناپذیری استاتیک

دستیابی به حالت به سهولت انجام میگیرد .شفت خروجی را در دوره های پایین  نمی توان چرخاند . گرچه وقتی محور را مرتعش کنیبم ، می توانیم اندکی آن را بچرخانیم . شرط نظری برگشت ناپذیری استاتیک به صورت زیر است.

0.4-0.4>ηs

که η بازده استاتیک است.
البته شرط معکوس آن (یعنی شرط برگشت پذیری استاتیک )به صورت زیر خواهد بود.

0.5<ηs

هرچه ηs بالاتر باشد برگشت پذیری بهتر  خواهد بود.

برگشت ناپذیری دینامیکی

رسیدن به این حالت مشکل تر است زیرا مستقیما به دور ، بازده و ارتعاش پیوسته  بار بستگی دارد. ویژگی اصلی این حالت  توقف فوری  محور است به هنگامی  که  هیچ محرکی بر روی حلزون اثر نکند. به این حالت  وقتی  می رسیم 0.5>ηd که بازده گیربکس در شرایط کار واقعی است. حالت عکس (یعنی برگشت پذیری دینامیکی)وقتی است که  0.5<ηd
در جدول زیر ،درجات مختلف برگشت پذیری به صورت  تابعی از زاویه  مارپیچ (Υ) بیان شده است.البته  این اطلاعات تقریبی هستند .زیرا با همین زاویه مارپیچ  می توان اثر کم و بیش  برگشت ناپذیری  از عوامل ذکر شده داشت .از آنجا که رسیدن به برگشت ناپذیری  دینامیکی کامل غیر ممکن  است ، در صورت نیاز به یک چنین برگشت ناپذیری باید از ترمز استفاده کرد تا از حرکت ناشی از ارتعاش جلوگیری کند.

کالای صنعتی شهباز موتور پیشرو در صنعت

مشاهده قیمت و مشخصات فنی انواع تیپ های گیربکس خورشیدی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.