پمپ و الکتروپمپ صنعتی

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

پمپ دنده ای SHF نقش جهان

۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۸۶,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای HF نقش جهان

۳,۲۱۲,۰۰۰ تومان۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای GF نقش جهان

۱۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای VGF دوجداره نقش جهان

۱۰,۹۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۸۶۲,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای PHF نقش جهان

۳,۴۴۳,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاتالوگ پمپ صنعتی (الکتروپمپ)

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

بیشتر بخوانید