پمپ و الکتروپمپ صنعتی

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

پمپ دنده ای SHF نقش جهان

۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای HF نقش جهان

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای GF نقش جهان

۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای VGF دوجداره نقش جهان

۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای PHF نقش جهان

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاتالوگ پمپ صنعتی (الکتروپمپ)

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

بیشتر بخوانید