پمپ و الکتروپمپ صنعتی

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

پمپ دنده ای HF نقش جهان

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای GF نقش جهان

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای SHF نقش جهان

۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای PHF نقش جهان

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ دنده ای VGF دوجداره نقش جهان

۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کاتالوگ پمپ صنعتی (الکتروپمپ)

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

بیشتر بخوانید