کاتالوگ پمپ شناور پمپیران

کاتالوگ پمپ شناور

نصب و استفاده انواع پمپ شناور با توجه به ساختار پمپ (تعداد طبقه) و جایگاه آن انجام می گیرد. از طرفی انتخاب صحیح این پمپ ها به معیار های مختلفی بستگی دارد. 

با مطالعه کاتالوگ پمپ شناور می توانید طبق معیار های مورد نیاز صنعت خود، انواع الکتروپمپ را شناسایی و در نهایت انتخاب نمایید. لازم به ذکر است در هنگام انتخاب پمپ شناور باید به عواملی چون توان، تک فاز یا سه فاز بودن، تعداد طبقه و تک پارچه یا دو تکه بودن آن توجه نمایید.