کاتالوگ گیربکس هلیکال پارس گرجی سری ZG

کاتالوگ گیربکس هلیکال پارس گرجی سری R

کاتالوگ گیربکس کرانویل پینیون یا بول هلیکال پارس گرجی سری K

کاتالوگ گیربکس آویز پارس گرجی سری F

کاتالوگ گیربکس پارس گرجی 

گیربکس پارس گرجی، یکی از برندهای با کیفیت داخلی است که توانسته انواع گیربکس هلیکال، آویز و کرانویل را در تنوع بالا و با طراحی مشابه گیربکس های خارجی تولید کند. از جمله گیربکس هلیکال سری ZG و سری R که به ترتیب مشابه طرح VEM و طرح SEW هستند.

مشخصات این گیربکس های صنعتی در کاتالوگ های گیربکس های پارس گرجی به صورت کامل قرار گرفته است. با استفاده از این کاتالوگ ها می توانیدخریدی بهینه و متناسب با کاربری مورد نظر داشته باشید.