مقالات

پمپ ها

پمپ ها

پمپ ها 

پمپ های هیدرولیکی از نوع پمپهای جابه جایی مثبت (positive Displacement) محسوب میشوند .

انواع پمپها

به لحاظ عملکرد پمپهای هیدرولیکی به دو دستهد زیر تقسیم می شوند:

1:جا به جایی ثابت  (fixed Displacment) :
در این نوع پمپها  با توجه  به ساختمان  جابه جایی پمپ ثابت است و طول کار پمپ تغییر نمی کند.در سیستم های عادی هیدرولیکی معمولا از این نوع پمپها استفاده می شود.

2:جا به جایی متغیر (variable Displacement) :

در این نوع پیچها بر اساس  نوع در خواست و تنظیم داخلی  پمپ جابه جایی پمپ می توان در طول زمان برحسب نیاز تغییر کند. این پمپها معمولا دارای سیستم های کنترل مکانیکی هستند تا براساس نیاز فشار یا دبی یا توان مصرفی را ثابت نگه دارند .
از این پمپ ها به صورت ویژه برحسب نیاز استفاده میشود.

به لحاظ ساختمان پمپهای هیدرولیکی به چهار دسته ذیل تقسیم می شود:

1: پمپ های دنده ای :

این پمپ ها خود به دو دسته دنده داخلی و خارجی تقسیم می شوند . پمپ غلیظ کش  قابلیت  جابجایی متغیر ندارند و دامنه  دبی  و فشار کاری آنها بر حسب تولیدات سازندگان متنوع است.

پمپ ها2:پمپ های پره ای :

این پمپها به دو دسته بالانس نشده و بالانس شده تقسیم می شوند و معمولا دارای مشخصات دبی بالا هستند . نوع بالانس نشده آن قابلیت جابه جایی متغیر را دارد.

پمپ ها
3: پمپهای پیستونی :

این پمپها به دو دسته پیستون محوری و شعاعی تقسیم می شوند که نوع محوری آن نیز به دو دسته پیستون  عادی و محوری خمیده تقسیم می شود . این پمپ ها برای دبی ها و فشارهای کاری بالا استفاده می شوند و نوع محوری آن قابلیت جابه جایی متغیر دارد.
همچنین برخی از انواع پمپها قابلیت دبی دو طرفه دارند و راهگاه مکش و فشار آنها در طول زمان میتواند برحسب نیاز عوض شود .
پمپ ها
4: سایر انواع : مانند پمپهای ژیروتوری ، شناور.

جهت مشاهده گیربکس خورشیدی ، گیربکس حلزونی  کلیک کنید .

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.