گیربکس حلزونی MVF (3)

گیربکس حلزونی VF (3)

گیربکس کتابی NMRV (5)

در این قسمت شما میتوانید نوع طراحی گیربکس حلزونی مورد نظر خود را انتخاب کنید. لیست قیمت و مشخصات فنی هر سایز از انواع گیربکس حلزونی صفحات درج شده است .