گیربکس حلزونی VF و VF/FC

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

به طور کلی در گیربکس VF از شافت سالید در ورودی آنها استفاده می شود و در طراحی VF/FC از پایه ی فلنج استفاده می شود.

این گیربکس متشکل از یک محور شافت با ماردون حلزونی که این محور با چرخدنده برنجی درگیر شده و به حرکت در می آید. این گیربکس ها یک سبک قدیمی از گیربکس صنعتی بوده است.

بیشتر بخوانید