گیربکس حلزونی MVF و MVF/FC

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

در طراحی گیربکس MVF در قسمت ورودی از فلنج استفاده شده است که برای کوپل مستقیم با الکتروموتور از طریق هالو شافت مناسب می باشد.

در طراحی گیربکس MVF FC از فلنج برای پایه ی زیرین گیربکس استفاده میشود که کار برد های مختلفی نیز دارد.

بیشتر بخوانید