گیربکس توانکار

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

گیربکس های حلزونی توانکار در مدل های VF/A – VF/N – VF/F – VF/V – MVF/A – MVF/N – MVF/FC – MVF/V  و U تولید می شوند.

مدل های VF به صورت ورودی شافت، مدل های MVF به صورت ورودی فلنج دار و گیربکس کتابی با 2 خروجی سالید و هالو شافت عرضه می شود.

بیشتر بخوانید