گیربکس شهباز گیربکس پیشرو سپاهان

از فیلترها برای انتخاب دقیق محصول طبق ویژگی مورد نظر خود استفاده کنید.

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 65

۱۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان۲۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 105

۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۴۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 210

۲۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان۵۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 310

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 510

۳۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۹۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 710

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 810

۳۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 1010

۵۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 1700

۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 2500

۱۲۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 3500

۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 6500

۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 20000

۱,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۹۴۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس افزاینده

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاتالوگ گیربکس شهباز گیربکس

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس (اصفهان دور متغیر سابق) یکی از برترین ها از لحاظ کیفیت و ساختار در میان گیربکس های خورشیدی داخلی و خارجی می باشد. این شرکت گیربکس های خود را با قابلیت کوپل شدن با انواع محرک ها مانند الکتروموتور، سروو موتور، هیدرو موتور و… جهت انتقال دور طبقاتی به بازار عرضه کرده است.

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس به دلیل پشتیبانی کردن از انواع خروجی، ورودی و نسبت تبدیل جهت استفاده در صنایع گوناگون خریداری می شود. در صورتی که مصرف کنندگان نیاز به گیربکسی با راندمان بسیار بالا، پر قدرت و کیفیت تایید شده دارند، گیربکس های خورشیدی شهباز گیربکس بهترین گزینه است.

بیشتر بخوانید