پمپ دنده ای غلیظ کش

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.


پمپ دنده ای یا پمپ غلیظ کش یک پمپ جا به جایی مثبت است که دارای یک محفظه ورودی و یک محفظه خروجی برای عبور سیال و دو چرخ دنده است که یکی از آنها از طریق شافت به موتور متصل می شود و با چرخش آن از طریق دور ورودی از موتور، چرخ دنده دوم می چرخد.

سیال ورودی از طریق مخزن سوار شده روی ورودی پمپ دنده ای وارد محفظه و بین چرخ دنده ها می شود و با چرخش چرخ دنده ها با فشار از قسمت خروجی پمپ خارج می شوند.

پمپ جا به جایی مثبت به پمپ هایی گفته می شود که میزان مکش کم و پمپاژ بالایی دارند.

انواع پمپ دنده ای غلیظ کش را می توان بر اساس قدرت مکش و پمپاژ برای کاربرد های مختلف که احتیاج به پمپاژ سیالات یا مایعات غلیظ دارند، خریداری نمود.

بیشتر بخوانید