پمپ ایرانی (15)

پمپ خارجی (27)

پمپ آب صابون (3)

پمپ آب خانگی (8)

پمپ دنده ای (14)

پمپ روغن داغ (3)

پمپ سیرکولاتور (3)

پمپ شناور (2)

پمپ کف کش (5)

پمپ لجن کش (4)

پمپ صنعتی | الکتروپمپ

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

بیشتر بخوانید