پمپ و الکتروپمپ صنعتی

از فیلترها برای انتخاب دقیق محصول طبق ویژگی مورد نظر خود استفاده کنید.

کاتالوگ پمپ صنعتی (الکتروپمپ)

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

بیشتر بخوانید