پمپ آب صابون (3)

پمپ آب خانگی (8)

پمپ دنده ای (6)

پمپ روغن داغ (3)

پمپ سیرکولاتور (3)

پمپ شناور (2)

پمپ کف کش (5)

پمپ لجن کش (4)

الکترو پمپ صنعتی

پمپ صنعتی را می توان یکی از کالاهای اساسی در صنعت برشمرد. انواع الکتروپمپ هم در امور صنعتی و هم در مصارف خانگی استفاده می شود. به طور کلی پمپ ها را می توان بنابر معیار های مختلفی دسته بندی کرد. با این وجود اصلی ترین و کلی ترین دسته بندی شامل 2 بخش کلی پمپ جابه جایی مثبت و پمپ دینامیکی است.

قیمت الکتروپمپ صنعتی

از آن جایی که پمپ ها انواع مختلفی دارند و هر نوعی از آن دارای مشخصات و توانمندی های خاص خود است؛ قیمت انواع الکتروپمپ نیز متفاوت و منحصر به نوع و ویژگی های آنهاست.

الکترو پمپ در صنعت یکی از کالاهای متنوع است. همانطور که اشاره شد پمپ ها در امور زیادی استفاده می شود. به همین جهت رعایت نکات زیادی از جمله مشخصات فنی، نوع استفاده، قدرت لازم و… در هنگام خرید بسیار اهمیت دارد.

در مجموعه شهباز موتور علاوه بر اینکه می توانید با توجه به تنوع بالا و قیمت مناسب، پمپ مورد نظر خود را بیابید؛ امکان برخورداری از مشاوره خرید و انتخاب بهینه ترین پمپ مدنظرتان نیز وجود دارد.

الکتروپمپ چیست؟

الکتروپمپ صنعتی دستگاهی است که مایعات و حتی گاز ها را حمل کرده و یا تحت فشار قرار می دهد. پمپ عمدتاً برای انتقال مایعاتی مانند آب، روغن، مایع اسید و باز، امولسیون تعلیق و فلزات مایع استفاده می شود. همچنین می تواند مایع مخلوط گاز و مایع حاوی جامدات معلق را حمل کند.

فروش انواع الکتروپمپ

الکتروپمپ ها را معمولاً می توان به سه دسته پمپ های جابجایی مثبت، پمپ های دینامیکی، هیدرولیکی و سایر انواع پمپ ها با توجه به اصول کارشان تقسیم کرد، که 2 دسته اول از اهمیت بیشتری برخوردارند.

انواع پمپ

علاوه بر طبقه بندی بر اساس اصل کار، می توان آن را با روش های متفاوتی طبقه بندی و نامگذاری کرد. به عنوان مثال، با توجه به جهت حمل و جریان سیال، می توان آن را به پمپ محوری و شعاعی تقسیم کرد؛ همچنین با توجه به ساختار، می توان آن را به پمپ تک مرحله ای و پمپ چند مرحله ای تقسیم کرد.