الکتروموتور سه فاز

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

کاتالوگ الکتروموتور سه فاز

الکتروموتور سه فاز به روش القاء جریان مغناطیسی کار می کند و در صنایع بزرگ و سنگین به کار می رود. در انواع دینام سه فاز، 3 بخش اصلی وجود دارد. این بخش ها شامل استاتور، روتور و محفظه الکتروموتور است. به طور کلی استاتور قسمت ثابت و روتور بخش متحرک الکتروموتور است.

با توجه به این که وظیفه الکتروموتور تبدیل انرژی مغناطیسی به مکانیکی است؛ در دینام برق 3 فاز، سه دسته سیم پیچ قرار دارد که به صورت متناوب (سینوسی) و با زاویه 120 درجه جریان برق را عبور می دهند و در نهایت منجر به ایجاد حرکت می شود.

در ادامه برای داشتن خریدی بهینه و مطمئن، مشخصات فنی و ویژگی های انواع موتور الکتریکی سه فاز را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید