نمایش دادن همه 13 نتیجه

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 65

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 105

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 210

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 310

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 510

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 710

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 810

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 1010

۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 2500

۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 3500

۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 6500

۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 20000

۶۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس 1 به 4 | گیربکس یک به چهار

گیربکس های 1 به 4 دارای نسبت تبدیل یک به چهار می باشند. این دسته از گیربکس های صنعتی با نسبت تبدیل پایین در مصارف خاص خود استفاده می شوند.

در سایت شهباز موتور می توانید در همین صفحه از جدیدترین قیمت انواع گیربکس 1 به 4 اطلاع یابید.

انواع گیربکس نسبت یک به چهار

  • گیربکس حلزونی 1 به 4
  • گیربکس کتابی یا مکعبی یا nmrv (با نسبت 1 به 4)
  • گیربکس خورشیدی (نسبت یک به چهار)
  • گیربکس هلیکال 1به 4
  • گیربکس شافت مستقیم با نسبت تبدیل 1 به 4
  • گیربکس کرانویل پینیون نسبت تبدیل یک به چهار
  • گیربکس مرکب
  • و انواع گیربکس های خاص