گیربکس 1 به 4

از فیلترها برای انتخاب دقیق محصول طبق ویژگی مورد نظر خود استفاده کنید.

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 65

۱۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان۲۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 105

۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۴۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 210

۲۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان۵۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 310

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 510

۳۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۹۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 710

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 810

۳۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 1010

۵۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 2500

۱۲۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 3500

۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 6500

۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس تیپ 20000

۱,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۹۴۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیربکس 1 به 4 | گیربکس یک به چهار

گیربکس های 1 به 4 دارای نسبت تبدیل یک به چهار می باشند. این دسته از گیربکس های صنعتی با نسبت تبدیل پایین در مصارف خاص خود استفاده می شوند.

در سایت شهباز موتور می توانید در همین صفحه از جدیدترین قیمت انواع گیربکس 1 به 4 اطلاع یابید.

انواع گیربکس نسبت یک به چهار

  • گیربکس حلزونی 1 به 4
  • گیربکس کتابی یا مکعبی یا nmrv (با نسبت 1 به 4)
  • گیربکس خورشیدی (نسبت یک به چهار)
  • گیربکس هلیکال 1به 4
  • گیربکس شافت مستقیم با نسبت تبدیل 1 به 4
  • گیربکس کرانویل پینیون نسبت تبدیل یک به چهار
  • گیربکس مرکب
  • و انواع گیربکس های خاص