مشاهده همه 12 نتیجه

گیربکس 1 به 4 | گیربکس یک به چهار

گیربکس های 1 به 4 دارای نسبت تبدیل یک به چهار می باشند. این دسته از گیربکس های صنعتی با نسبت تبدیل پایین در مصارف خاص خود استفاده می شوند.

در سایت شهباز موتور می توانید در همین صفحه از جدیدترین قیمت انواع گیربکس 1 به 4 اطلاع یابید.

انواع گیربکس نسبت یک به چهار

  • گیربکس حلزونی 1 به 4
  • گیربکس کتابی یا مکعبی یا nmrv (با نسبت 1 به 4)
  • گیربکس خورشیدی (نسبت یک به چهار)
  • گیربکس هلیکال 1به 4
  • گیربکس شافت مستقیم با نسبت تبدیل 1 به 4
  • گیربکس کرانویل پینیون نسبت تبدیل یک به چهار
  • گیربکس مرکب
  • و انواع گیربکس های خاص