مقالات

نصب بوشهای سوراخکاری

نصب بوشهای سوراخکاری

نصب بوشهای سوراخکاری

نصب درست بوشهای  سوراخکاری داخل  بدنه جیگ ، در عملکرد  مطلوب  جیگ  تاثیر  قابل توجهی  دارد . چنانچه  این  بوشها  به روش  درست  نصب  نشوند  ممکن  است حین  عملیات  تولیدی از جای خود  خارج  شوند یا به ابزار برشی گیر کرده و باعث  شکستن آن شوند . روش درست  نصب در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

نصب بوشهای سوراخکاری

اندازه سوراخ  نصب  بوش نیز مهم  است . اندازه سوراخ  باید  اندکی  کوچکتر  از قطر  خارجی بوده  و کاملا  دایره  شکل (بدون دو  پهنی ) باشد تا بتواند بوش  را بخوبی  در جای  خود نگهدارد.

صفحه  نگهدارنده  بوش  سوراخکاری 

این صفحه  قسمتی از بدنه جیگ  است که بوش  سوراخکاری داخل  آن  نصب می شوند . ضخامت صفحه نگهدارنده به طول  بوشهای  سوراخکاری  مورد نیاز  بستگی  دارد . قاعدتا  بوش باید انقدر طویل  باشد  که بتوان  بدرستی  ابزار برشی  را هدایت  و مهار کند . معمولا  طول  بوشهای  سوراخکاری  یک  تا دو  برابر  قطر  ابزار  در نظر  گرفته  می شود تا دقت  کافی  حفظ گردد.

همچنین  ضخامت صفحه  نگهدارنده  بوشها  باید  به اندازه  ی بوشها  باید  به اندازه  باشد  که بتواند نیروهای  حاصل از ماشینکاری را نیز تحمل کند.

فاصله  بین سوراخ  بوش  و قطعه  کار

در اغلب  موارد ، بوش  سوراخکاری نباید  با قطعه  کار تماس  داشته  باشد . بین بوش و قطعه کار باید فاصله ای  به اندازه  یک تا یک و نیم  برابر قطر  ابزار ، برای خروج  براده ها ، در نظر گرفت.
چنانچه دقت  زیادی  برای  سوراخکاری  مورد نیاز  باشد و یا سوراخکاری  روی سطح  ناصاف  یا غیر  افقی  انجام  شود ، لازم  است این فاصله  به حداقل  ممکن  تقلیل یابد . اگر  سوراخکاری  روی سطح  شیب دار یا منحنی  انجام  می شود ، لازم  است  فرم  انتهایی بوش  سوراخکاری  نیز مطالق  با آن اصلاح  گردد . در این مورد  باید توجه  داشت  حداقل  طول  بوش  سوراخکاری  که برای هدایت  ابزار  لازم  است ، کاهش نیابد .
برای عملکرد مطلوب جیگ ، رعایت ، حداقل  فاصله  بین  بوش   و قطعه کار ضروری است . براده های حاصل  از سوراخکار  میتوانند به سرعت بوش را مستهلک کنند . بنابراین  هرجا  که امکان داشته  باید فاصله  مناسب  بین بوش  و قطعه کار  را رعایت نمود . البته  اگر این فاصله  بیش از اندازه  تعیین  شده باشد ، دقت  سوراخکاری  افت  خواهد کرد.

فاصله مورد نیاز برای پلیسه ها

به هنگام  سوراخکاری  اغلب مواد ، دو نوع  پلیسه  به وجود می آید.بنابراین  به هنگام طراحی جیگ ، فضایی نیز برای جلوگیری از گیر کردن این پلیسه ها به هنگام برداشتن قطعه کار  از روی  این پلیسه ها  ، یکی  در  قسمت  ورود مته از طرف مقابل ایجاد می گردد . نکته  دیگری که برای نصب  بوشهای  سوراخکاری  لازم است  در نظر گرفته  شود ، فاصله  عرضی بوش های  سوراخکاری  نسبت  به  هم است.
هنگامی که فاصله بین بوش ها  از یکدیگر کم  باشد ، می توان  از بوشهای  جدار نازک استفاده کرد . همچنین  مانند شکل زیر با سنگ زدن  دیواره های  دو بوش آنها  را در حد دلخواه  به هم نزدیک نمود . گاهی  اوقات  می توان  سوراخهای مقر بوشها را سوراخکاری کرده  و برقوزد و با جابه جا کردن  بوش  در این سوراخها ، عملیات ماشینکاری  مختلفی  را روی قطعه  کار انجام داد.

نصب بوشهای سوراخکاری

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.