مقالات

مدارهای پمپاژ

مدار پمپاژ

مدارهای پمپاژ

مدارهای پمپاژ:مدارهای مرسوم مورد استفاده در سیستم تامین توان هیدرولیکی شامل موارد ذیل است:

1:پمپ تکی جابه جایی مثبت
2:دو پمپی
3:پمپ با جابه جایی ثابت با انباره
4:پمپ جابه جایی متغیر

1:پمپ تکی جابه جایی مثبت
مدارهای پمپاژ
شکل بالا نمونه ای از این مدار را نشان می دهد.
عمده  مشکل  این نوع مدار این است که در زمان  عدم نیاز به دبی،سیال خارج شده از پمپ با فشار بالا از طریق شیر اطمینان  به تانک تخلیه می شود که این امر موجب ایجاد یک سیستم داغ می شود که بازده پایین و تلفات انرژی را به همراه دارد.

2:دو پمپی
در مدار های دو پمپی از دو پمپ جابه جایی ثابت با مشخصات غیر یکسان استفاده می شود. معمولا یکی از پمپها دبی بالاتر است.این مدار ها بهhi-lo معروفند.شکل زیر نمونه از این مدار است.

 

مدارهای پمپاژ

مدار دو پمپی و مشخصات فشار و جریان آن

در شکل بالا یکی از کاربرد ترین ترکیب پمپ ها دوتایی را مشاهده می کنید. در این پمپ مدار خروجی هر یک از پمپها بر جسب فشار مورد نیاز مدار به طور جداگانه به مدار وارد می شود .پمپ A در برابر شیر اطمینان C که در حداکثر فشار سیستم تنظیم شده عمل می کند.
پمپ B معمولا دارای دبی بیشتری نسبت به پمپ A است. اگرفشار مدار از فاشر تنظیمی شیر باز اندازه  D  تحاوز کند ، دبی پمپ B با تلفات توان بسیار کمی بع تانک تخلیه می شود. زمانی که فشار مورد نیاز مدار کمتر از فشار تنظیمی شیر D شود ، هر دو پمپ را نعذیه حواهند کرد. شیر یک طرفه E از تخلیه دبی خروجی پمپ A از طریق شیر D جلوگیری می کند.

مدارهای پمپاژ

مدار پمپ و انبار با سیستم کنترل الکتریکی

با وجود اینکه این مدار برای دو پمپ با دبی مساوی نیز قابل استفاده است. (حتی برای یک مداردو پمپی که پمپ دارای فشار بالاتر دبی بالاتررا نیز ایجاد کند)برای عملکرد بهتر شیر برانداز بهتر است که تفاوت فشار کاری دو پمپ به حد کافی بزرگ باشد.یکی از مهمترین کاربرد مدارهای دو پمپی یا چند پمپی ، مدار پرس هیدرولیکی با طول کورس زیاد است. در شروع حرکت پرس بر روی قطعه کار استفاده می شود.
در این نقطه با افزایش ناگهانی مقاومت در برابر بار ،فشار مدارافزایش می یابد. در این مدار را تا نقطه تنظیم شیر اطمینان افزایش می دهد و کورس پیستون را کامل می کند .
در زمان باز شدن قالب از دبی هر دو پمپ استفاده می شود .فشار مدار دو پمپی نسبت به مدار انباره از ثبات بهتری برخوردار است. همچنین این مدار صرفه جویی قابل توجهی در مصرف توان نسبت به پمپ جابه جایی ثابت دارد.

3:پمپ با جابه جایی ثابت با انباره

شکل بالا نمونه ای از کاربرد انباره را در مدار پمپاژ نشان می دهد . انباره ها ی هیدرولیکی وسایلی هستند که انرژی مدار را بصورت سیار تحت فشار ذخیره می کنند.انباره ها میتواننددبی زیادی را در مدت زمان کوتاهی تامین کنند.
موسومترین نوع انباره ،مخزن فولادی بزرگ فورج شده ای  است که یک کیسه ارتجاعی محتوی نیتروژن تحت فشار ،درون آن قرار دارد. زمانی که پمپ کار می کند سیال به داخل مخزن فرستاده میشود و گاز تحت فشار قرار می گیرد.
کاهش فشار ورودی مدار سبب انبساط کیسه شده  و سیال را به را به مدارباز می گردند.

در مدار شکل بالا دبی پمپ برای پر کردن انباره A استفاده میشود. هر گاه فشار مداربه مقدار از پیش تعیین شده برسد، کلید فشاریB  عمل می کند.با عمل این کلید  و تحریک سولنویدشیر C سیال به تانک نخلیه می شود .( بار اندازی از پمپ ) سیال ذخیره شده در انباره میز توسط شیر یک طرفه D تحت فشار حبس می شود . طراحی مدار الکتریکی شکل  بالا به حالت (ایمن در برابر قطعی) انجام شده است.
زیرا در صورت بروز هر گونه قطعی  یا نقص در مدار  الکتریکی شیر C، دبی خروجی پمپ به تانک تخلیه می شود.

4:پمپ جابه جایی متغیر

در این نوع پمپها مانند پمپ دنده ای در عین اینکه فشار تامین می شود ، دبی خروجی از پمپ ها برحسب تقاضای مدار  در طول زمان تغییر می کند . این تغییر به کمک سیستمهای کنترل جابه جایی متغییر انجام میشود. به نحوی که بازده این مدارها به 100 درصد نزدیک می شود .شکل زیر نمونه ای از مدار پمپاژ با پمپ جابه جایی متغییر با سیستم کنترل فشار ثابت را نشان می دهد.

مدارهای پمپاژ

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.