مقالات

روبند های پیچی

روبند های پیچی

روبندهای پیچی

استفاده  از روبندهای پیچی  در ساختار جیگها و فیکسچرها بسیار رایج  است . استفاده از روبندهای پیچی ، این امکان را برای طراح به وجود می آورد . که بتواند با صرف هزینه کم انواع طرحهای کاربردی را به وجود آورد . تنها عیب روبندهای پیچی  کندی عملکرد آنهاست . روبندهای پیچی از نیروی حاصل از گردش پیچ برای نگهداشتن قطعه کار استفاده می کنند . اعمال نیرو ممکن است  به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد .
انواع روبندهای پیچی متنوع وجود دارد . مطالعات زیادی نیز برای افزایش بازدهی و کاهش معایب این روبندها انجام شده است .با استفاده از طرحهایی که در ذیل توضیح داده شده می توان بازدهی یک روبند پیچی را بهبود بخشید .

روبند  چرخشی

روبند چرخشی از یک عضو پیچی و یک بازوی قابل چرخش تشکیل  شده که می توان  حول عضو پیچی  نوسان کند.
همانطور که از نام این روبند پیدا ست ، اعمال نیرو توسط یک پیچ انجام  می شود . چون بازوی این روبند قابل چرخش است ، با کمی شل کردن پیچ  می توان بازو را چرخانده  و قطعه کار را آزاد کرد.

روبندهای ناخنی

Bروبندهای ناخنی ، از  نظر عملکرد شبیه  روبندهای  چرخشی  هستند  ولی خیلی از  آنها  کوچکترندد شکل A . روبندهای ناخنی مناسب محلهای  تنگ و کوچک هستند ، همچنین  هنگامی که لازم باشد به جای  یک روبند  بزرگ از چند  روبند  کوچک  استفاده  شود ، استفاده از روبند های ناخنی  توصیه  می شود . فرم اصلاح  شده روبند ناخنی در شکل B نشانداده شده است . این  روبند طوری طراحی شده که می توان آن را از طرف پایین باز و بسته  کرد . استفاده  از این روبندها مخصوصا در جایی که فضای کافی  وجود ندارد یا هنگامی که ابزار برشی نزدیک فیکسچر قرار گرفته باشد،توصیه می شود.

مهره  دسته آزاده شونده سریع

راین روبند ، هم ارزان  و هم سریع  است . این مهره مخصوص چنان ساخته  شده است که با کمی شل کردن  آن  می توان  مهره را منحرف  کرده و از پیچ  خارج نمود . (شکل C)

به هنگام جا زدن  این مهره ، ابتدا می توان آن را منحرف کرده و روی پیچ  لغزاند تا به قطعه  کار برخورد کند . سپس آن را منحرف کرده  و روی پیچ   لغرنده  تا به قطعه کار  برخورد کند . سپس آن را در جهت عکس قبلی  منحرف  می کنند تا  با رزوه های  پیچ  درگیر شود . در این وضعیت  مهره  را می چرخانند  تا  کاملا  محکم  شود . برای افزایش بازدهی  و بهبود عملکرد  روبند های پیچی ،متعلقات متنوعی  ساخته شده  و به  صورت استاندارد  در بازار عرضه شده اند . در بخش  طراحی  جیگ  و  فیکسچر  این کتاب ، با بعضی  از این متلقات آشنا خواهید شد.

روبندهای  بادامکی

روبندهای بادامکی چنانچه  درست انتخاب  شوند  می توانند با  سرعت ،بسهولت و با قدرت  قطعه  کار در جای خودش نگاه دارند (شکل E) . با توجه  به ساختمان  و اصول عملکرد روبند های بادامکی ، تنها  در بعضی فیکسچرها  میتوان از آنها استفاده نمود.

روبندهای بادامکی  که مستقیما به قطعه کار فشار می آورند ، در عملیاتی که لرزش  زیادی  وجود داشته باشد قابل استفاده نیستند . لرزشهای  قوی می تواند روبند را شل  کند و این ممکن است شرایط خطرناکی به وجود آورد . این روبندها باید به گونه ای طراحی شوندکه با محکم کردن آنها ، قطعه  کار از محل مناسب خود تکان نخورد برای این کار باید جهت  سفت کردن روبند به سمتی باشد که قطعه کار به پینهای قرار تکیه کرده است . می توان در طراحی روبندهای انگشتی به جای پیچ از اهرمهای بادامکی استفاده نمود و در واقع یک روبند بادامکی غیر مستقیم (بدون تماس مستقیم با قطعه کار ) به دست آوردکه در شکل F قابل مشاهد می باشد .

با استفاده از این روبندهای بادامکی غیر مستقیم ، احتمال شل شدن یا جابه جا شدن قطعه کار نیز کاهش می یابد.

سه نوع اساسی از روبندهای بادامکی وجود دارد:
_دیسکی دایره ای لنگ
_دیسکی اسپیرال
_استوانه ای

روبند بادامکی از نوع دایره ای لنگ ،از نظر ساخت ساده ترین نوع است و می توان آن  را در دوجهت مورد استفاده قرار داد. این بادامکها ،هنگامی که نقطه حداکثر برآمادگی آنها به روی قطعه کار می رسد ، حداکثر نیرو را وارد می کنند(شکل G) و به اصطلاح قفل می شوند .حد قفل شدن در این اهرم بادامکی ، محدوده کوچکی است . با گذر کردن از نقطه حداکثر برآمدگی ، روبند مجددا شل  خواهد شد .به همین دلیل ، عملکرد این اهرم ،به خوبی اهرم بادامکی اسپیرال نیست.

روبند های بادامکی از نوع دیسکی اسپیرال ،متداول ترین  نوع از روبندهای بادامکی است که در ساختمان  جیگها  و فیکسچرها استفاده  می شوند. این اهرم بادامکی خیلی  خوب قطعه کار را نگاه  می دارد و طول  منحنی قفل شدن در آن طویل تر  از نوع دایره ای لنگ است مانند شکل (H).

از بادامکهای استوانه ای  نیز  در بعضی  از جیگها  یا فیکسچرها  استفاده  می شود . در این  بادامکها،انتقال  حرکت از طریق برآمدگی  یا شیارهایی که روی  سطح  جانبی استوانه  ایجاد شده اند، انجام  می گردد.(همانند شکل زیر)

این روبند ها با یک حرکت مستقیم سریعا به قطعه  کار  برخورد کرده  و با یک  حرکت  گردشی روی  قطعه کار قفل می شوند.

ادامه روبند ها  در مقاله های بعدی قابل مشاهده هستند.

جهت مشاهده انواع کالای صنعتی کلیک کنید

پمپ دنده ای

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.