مقالات

برنامه ریزی در طراحی

برنامه ریزی در طراحی

برنامه ریزی در طراحی

در طراحی  ابزار ، اثر بسزایی در موفقیت  یا عدم موفقیت آن دارد،زیرا این کار یک فرآیند منظم است .در طراحی ابزار تمام اطلاعات  و مشخصات مربوط به محصول باید دقیقا مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان یک ابزار  کار آمد  و با صرفه  اقتصادی  را عرضه نمود. در انجام  این کار ، طراح ابزار باید به دقت  نقشه قطعه  کار و فرآیند تولید آن را مطالعه  نماید. در واقع طراحی  ابزار باید کاملا قطعه  کار و فرآیند تولیدی را شناخته باشد.
برنامه ریزی در طراحی

نقش قطعه کار 

طراح ، نقشه های مربوط به قطعه ای را که قرار است تولید شود ،دریافت  می کند. مطابق شکل زیر ،به هنگام  مطالعه  این نقشه ها ،طراح لازم است  عوامل متعددی را که در طراحی ابزار موثر هستند ، بررسی کند .

برنامه ریزی در طراحی

این عوامل عبارتند از:

_ابعاد و شکل کلی قطعه کار
_نوع مواد اولیه  و مشخصات آن که برای ساخت قطعه کار استفاده می شود
_عملیات ماشینکار که قطعه کار انجام می شود
_میزان دقت مورد نیاز
_تعداد تولید قطعه کار
_سطوح قرار گیری و بستن قطعه کار روی دستگاههای تولیدی

فرآینده تولید

فرآینده تولید در شکل زیر نشان داده شده است . در این برگه که توسط مهندس طراح تهیه می شود عملیات  تولیدی و توالی آنها درج شده است .
شکل زیر با توجه به نیاز هر کارخانه تعیین می شود ولی در آن باید حتما اطلاعاتی  درباره هر یک از عملیات ماشینکاری و ابزارهای مورد نیاز آن وجود داشته باشد.

مهندس طراح ابزار از فرآیند تولید در طراحی  ابزار های مورد نیاز کمک می گیرد.
در فرآینده تولید ممکن است مطالب زیر ثبت شده است.
_نوع و اندازه ماشین  ابزارهایی که فرآینده مورد استفاده قرار می گیرد ،
_نوع و اندازه ابزارهای برشی که در عملیات مخلتف استفاده می شود
_توالی  عملیات تولید
_عملیات ماشینکاری قبلی که روی قطعه کار انجام شده است.

طراح ابزار علاوه بر نقشه قطعه کار و برگه فرآیند تولید ، لازم است اطلاعاتی نیز درباره زمان و بوجه اختصاص یافته  داشته باشد با استفاده از این اطلاعات و کمی تجربه و خلاقیت ،طراح ابزار می تواند طراحی را آغاز کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.